Iniekcje: domięśniowe, podskórne, dożylne

IniekcjaIniekcje domięśniowe to wprowadzenie igły do mięśnia w celu zaimplementowania leku. Iniekcje te najczęściej wykonuje się w mięśnie pośladkowe wielkie, ale mogą być także wykonywane w mięśnie uda lub ramion. Iniekcje w pośladki są – mimo nieco głębszego wbicia igły – najmniej bolesne.

Iniekcje podskórne wykonuje się w ramię, brzuch, udo oraz okolicę łopatki. Najczęściej podawanymi lekami w iniekcji podskórnej są insuliny i heparyny drobnocząsteczkowe. Dość często zleca się pacjentom samodzielne wykonywanie iniekcji podskórnych po krótkim przeszkoleniu.

Iniekcje dożylne wykonuje się w większe żyły, najczęściej w okolicach zgięcia łokciowego, nadgarstka, grzbietowej części dłoni, czasami nakłuwa się żyły na grzbietowej części stopy. Najczęściej do iniekcji dożylnej stosuje się wenflon, który zapewnia stały kontakt z żyłą i ułatwia podawanie leku.

Wykonujemy wszystkie rodzaje iniekcji, a także uczymy pacjentów wykonywać samodzielnie iniekcje podskórne.